Om företaget Vem är jag? Tjänster Kontakt Ergonomi

Vad är Ergonomi?

Det tvärvetenskapliga begreppet ergonomi innefattar betydligt mer än de flesta förknippar med ordet. En definition som är internationellt accepterad är formulerad av IEA (International Ergonomics Association) och lyder som följer:

"Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance. Ergonomists contribute to the design and evaluation of tasks, jobs, products, environments and systems in order to make them compatible with the needs, abilities and limitations of people."